Khosrow Hassanzadeh

یا علی مدد

علی اولین امام در سنت شیعه است. او به مردی قوی و متواضع معروف است که به کمک به فقرا معروف است. او امام پهلوان است و به شمشیر او خیبر احترام می گذارند. در ایران وقتی مردم به کمک نیاز دارند می گویند یا علی مدد. خط در نقاشی ها مانند دراویش صوفی می رقصند و می چرخند. چاپ اسکرین مربوط به عکس قدیمی پهلوانی است که در دو طرف آنها روشنفکر دربار، درویش، ژنرال و ملا هستند. پهلوان نمایانگر بسیاری از جنبه های فرهنگ ایرانی است که خسرو حسن زاده احساس می کند امروز در حال از دست رفتن است. او در سریال یا علی مدد می خواست زیبایی، قدرت و شرافت مردم را یادآوری کند.
صفحه ابریشم / اکریلیک / ورق طلا / 200 x 200 سانتی متر 2008