Khosrow Hassanzadeh

پهلوان

آنچه خسرو حسن زاده را با مجموعه «پهلوان» اش مرتبط میکند فراتراز روحیه مشترک جوانمردی است که معرف این قهرمانان کشتی می باشد.

ابتدا اسم او خسرو همانند خسرو پرویز آخرین پادشاه بزرگ ساسانیان دوران سلطنت ۵۹۰ – ۶۲۸ بعد از میلاد مسیح چنانچه در شاهنامه فردوسی ،آمده خسرو دلبسته شیرین و ورزیده در فنون جوانمردی بوده است. داستان عاشقانه خسرو و شیرین یکی از محبوب ترین اشعار دربین اشعار افسانه ای تاریخی و اخلاقی است که قرنها در ایران از برخوانده می شده از «شاهنامه» نه تنها مینیاتورهایی در نسخههای دست نویس موجود است بلکه اشعار حماسی آن دیوارهای زورخانهها را در ایران نیز مزین می کند این آثار به نام نقاشیهای قهوه خانه ای در چایخانه ها و رستوران های سنتی ایران یافت میشوند و در کنار آنها عکسهای قدیمی قهرمانان محبوب کشتی به چشم میخورند که نقاشیهای حسن زاده از آنها الهام گرفته اند.

زورخانه ورزشگاهی سنتی ویژه ایران است که نمادی از قدرت بدنی مردان و راهنمای معنوی و ترویج ارزشهای والای اخلاقی مرام جوانمردی است. تمرینات همراه با ضرب طبل و ادای اشعار «شاهنامه» فضایی از شعف و جوانمردی خلق می.کنند سنت «پهلوان» در خسرو حسن زاده نیز مشهود است چرا که او نیز به عنوان کسی که در جنوب شهر تهران بزرگ جایی که کشتی گیری و وزنه برداری در گذشته و حال مهم ترین شده ورزش سنتی به شمار میآیند – از همان بستر اجتماعی بر آمده است.

هنگامیکه در ۱۹۸۰ حسن زاده در سن شانزده سالگی داوطلبانه به عضویت بسیج در آمد تا در ابتدا با فساد مبارزه کرده و بعدها در جنگ ایران و عراق از کشورش دفاع کند او باید از آنچه زورخانه به پهلوانان ارزانی داشته الهام گرفته باشد جایگزینی برای مذهب در مساجد و مکانی برای عیاران – سربازان محلی در شهرها. خسرو بخاطر رشادت اش در طول سالهای متمادی که او در جبهه به سر برده سرشناس است.

مجموعه «پهلوان» مستقیما اثر مکتب سقاخانه را بازتاب می دهد -جنبش «هنر پاپ «معنوی ایرانی که در دهه ۱۹۶۰ میلادی از اهمیت بالایی برخوردار بود. در سالهای قبل از انقلاب آثار هنرمندان پاپ آمریکائی مانند وارهل رزن ،کوئیست داین لیختن اشتاین الدن برگ و جونز بوسیله ملکه فرح پهلوی برای کلکسیون موزه هنرهای معاصر تهران گرد آوری شده بودند. هنر پاپ غربی یکی از معدود حرکتهای هنری بوده که در بعضی کتب یا مجلات موجود در ایران بعد از انقلاب از چنگ سانسور قسر در رفته است. حسن زاده مظهر هنر پاپ است «پاپ» چون در پاپولار (به معنی محبوب ،شهری در دسترس طراحی شده برای توده های بزرگ قابل مصرف کم ،خرج تولید انبوه و شاید دلفریب این تصاویر تندیسی قهرمانان ،پیشین مسلسل وار و ماشینی تکثیر شده با تنوع رنگهای متنوع روی کاغذ اظهارات شوخ طبعانه و تمهیدانه انگاشت جوانمردی و گذرا بودن هستند.