Khosrow Hassanzadeh

نقاشی‌های قدیمی

کارهای اولیه حسن زاده – که سه اثر از آنها در کلکسیون موزه بريتانيا كبير موجودند مستقیما بیانگر تجربیات او به عنوان یک بسیجی در جنگ است – داوطلبانی که در جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) شرکت داشتند. این آثار نمایانگر مفاهیمی هستند که با نقاش و تکنیک او در نقاشی هایش ارتباط پیدا می.کنند کارهای اولیه او با پاستل روی پاکتهای کاغذی قهوه ای رنگی که معمولا برای فروش میوه استفاده می شده، نقاشی شده اند. میوه فروشی در سالهای بعد از جنگ و در طول دوران تحصیلات هنر حسن زاده، تنها محل امرار معاش وی بوده است بخش اعظم کارهای اولیه حسن زاده متشکل از تکچهره خود نقاش و یا سایر اعضای خانواده او هستند که جملگی بر روی پاکتهای قهوه ای رنگی که به یکدیگر چسبانده شده اند نقاشی شده اند مدلهای نقاشی او لبخند بر لب ندارند و چهره هایشان – على الخصوص تکچهره او از مادرش – انگار که با درد قلم زده شده اند. تمام مدلها به سیاق عکاسخانههای قدیمی در مقابل پس زمینه هایی از کاغذ دیواری با طرحهای ظریف نشانده شدهاند؛ در تمامی این نقاشیها همیشه یک پنجره و یا تصویری چهارگوش به چشم می آید.

تصور کردن این افراد در نقش قربانی چندان دشوار نیست؛ رنج بردن از درد نداشتن همسر و یا از دست دادن فرزند یا برادر ولی در عین حال نوشته هایی که حسن زاده در برخی از این آثار به سبک نستعلیق نوشته است، لایههای ژرفی از پیچیدگی و معنا به کارهای وی می افزاید. در یکی از تکچهرههای هنرمند به نام من عاشقم که او از خود کشیده، نقاش به سبک مینیاتورهای کلاسیک ،ایرانی چارزانو نشسته است متن این اثر ترکیبی خارق العاده از شعر و تفکرات فلسفی او در مورد شرایط انسان هستند. او به نثر آغاز میکند و این ویرانگری مبدائی میشود برای تخریبی دیگرو هر تخریبی ویرانی را بعد از هر ساختاری به همراه دارد و آنگاه که همه چیز از بین ،رفت تنها افسانه است که واقع مینماید. حال اگر جهانی را که من میسازم و تخریب میکنم اگر بتوان جهانی نامیدش به نظر تو ناهمگون غیر عقلانی و نازیبا می ،آید تقصیر من نیست جهان معاصر ما گرفتار این ناهمگونی و از هم پاشیدگی و تکه تکه شدگی ارزشهاست و یا جهان من گرفتار این توهم است و تنها طوفان است که آشوبم را تسکین میبخشد.»
سپس حسن زاده با شعری به حال و هوای اشعار تغزلی حافظ، شاعر ایرانی قرن هشتم ادامه می دهد:

من عاشقم

درست.

اما چه تحملی

آنگاه که طوفان در هم می پیچد خیمه تنهاییت را،

طناب پاره خیمه

و سرنوشت طوفانی من،

آه ……

موضوع های عنوان شده در این ،آثار در نقاشیهای بعدی او بسط داده شده اند. مشخصه کلیه ،آثاراو از جمله کارهای ،قدیمی ارتباط بین زندگی و تجربیاتش علاقه ژرف وی به سنن شیعه گری میباشد که در مجموعه نقاشیهای «عاشورا» کاملا مشهود است از حسن زاده میتوان به عنوان یکی از وارثان به حق جنبش سقاخانه نام برد که در دهه چهل شمسی با تلفیقی از سنتهای قدیمی و اصطلاحات مدرن آغاز شد.